Neházejte flintu do žita

Někdy se prostě stane, že počátek intimního vztahu dvou lidí je provázen, díky nezkušenosti, nebo třeba jen trémě a nervozitě nejrůznějšími drobným i problémy, které ale ve svém souhrnu mohou vyvolat v mladých lidech dojem, že sexuální aktivita jakéhokoliv druhu nepřináší jimi očekávaný pocit radosti, uspokojení, naplnění a uvolnění. Jednoduše řečeno si to neužívají tak, jak by mohli, či si to představovali, a v krajních případech dokonce pod dojmem těchto zkušeností získají negativní, či dokonce odmítavý vztah k sexuálním aktivitám. Což, jak jistě uznáte, je škoda nejen pro ně, ale i pro jejich další eventuální partnery. A to je škoda!

Stačí jen málo

Základem úspěšného sexuálního života je, aby se mladý, začínající člověk nechal zaučit nejlépe starším a zkušenějším člověkem. A ten ho také často přivede i k používání drobných fíglů, či podpůrných látek – třeba poppers , usnadňujících intimní chvíle. A pak nic nebrání opravdovému užívání si.

Comments are disabled.